• Feb 27

    Izborna skupština Gradskog ogranka HSLS-a Grada Varaždina

    marbella-golf-elections

    Poštovane kolegice i kolege liberali, Temeljem čl. 26. i 28. Statuta HSLS-a, Izvršni odbor Gradskog ogranka HSLS-a Grada Varaždina, na sjednici održanoj dana 12. veljače 2015. godine, donio je odluku o održavanju Izborne skupštine Gradskog ogranka HSLS- a Grada Varaždina. Sukladno odluci Izvršnog odbora, Izborna skupština Gradskog ogranka HSLS-a Grada Varaždina održat će se dana 20 ožujka 2015. godine s početkom u 18,00 sati, u prostorijama Palače Herzer ( Entomološki odjel Gradskog muzeja- Svijet kukaca), Varaždin, Franjevački trg 10. Radi što bolje pripreme i održavanja Izborne skupštine, Izvršni odbor na sjednici održanoj 12. veljače donio je slijedeće akte: Pravilnik o kandidiranju za dužnosnike i članove tijela koje bira Skupština Gradskog ogranka HSLS-a Grada Varaždina, Odluku o imenovanju Kandidacijske komisije, Poslovnik o radu Kandidacijske komisije, Odluku o zaključnom datumu predaje kandidatura, Poslovnik o radu Verfikacijske komisije, Poslovnik o radu Izborne komisije, Prijedlog poslovnika izborne skupštine Gradskog ogranka, Prijedlog pravila o radu Gradskog ogranka, Prijedlog programa rada Gradskog ogranka između dviju Skupština, te utvrdio prijedlog dnevnog reda Izborne skupštine. Svi navedeni akti, te obrazac kandidature objavljeni su i mogu se preuzeti na internetskim stranicama Gradskog ogranka HSLS-a Varaždin: www.hsls-vz.com. Opširnije »

    Tagovi: ,