• Jun 29

  Priopćenje za sjednicu gradskog vijeća grada Varaždina zakazanu za 01.07.2016.

  Priopćenje vezano za sjednicu gradskog vijeća grada Varždina zakazanu za 01.07.2016 za rebalans Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu:

  Na navedenoj sjednici predviđeno je donošenje rebalansa Proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu koji HSLS, ogranak Varaždin, neće podržati s obzirom na to je Proračun i nadalje opterećen predviđenim neosnovanim iznosom od 69.300.000,00 kuna Fonda za zaštitu okoliša radi sufinanciranja sanacije zemljišta na lokaciji Brezje.

  Kako je izvjesno da se obveze preuzete Koncesijskim ugovorom ne mogu sufinancirati, već isključivo sanacija odlagališta, a Proračun Grada Varaždina sadrži naznačenu, a neostvarivu stavku – HSLS, ogranak Varaždin neće podržati navedeni rebalans Proračuna.

  Također, držimo potpuno neprihvatljivim izmjene Proračuna za ovu godinu opterećivati iznosom od 115.000,00 kuna za kupnju neupotrebljivog kioska u Ulici Petra Krešimira IV., jer će i nadalje ostati bez svrhe, osim što će Grad neosnovano opteretiti ionako nedostatna sredstva Proračuna.

  HSLS ne može i ne želi sudjelovati u tako koncipiranom i opterećujućem rebalansu Proračuna, što je razlogom da ga njegovi vijećnici neće podržati.

  Zoran Vidović, predsjednik ogranka HSLS-a, Varaždin